Idea

Stowarzyszeniu i Kapitule przyświecają dwa główne cele, a mianowicie przypomnienie szerszej części społeczeństwa o wybitnych naukowcach i uczonych polskich stanowiących ścisłą światową czołówkę wynalazców i odkrywców. Mowa tutaj o Wielkopolaninie z urodzenia Jędrzeju Śniadeckim oraz Karolu Olszewskim i Zygmuncie Wróblewskim. Ich podobizny zostały umieszczone na awersie medalu wykonanego ze srebra.

Drugim głównym celem jest uhonorowanie osób za wybitne osiągnięcia związane z zastosowaniem tlenu i jego związków w gałęziach przemysłu, nauki, sportu i medycyny. Utworzenie Kapituły z zaproszonych do niej osobistości ma gwarantować optymalny wybór laureatów wyróżnień oraz jej wiarygodność i prestiż.

Założyciele Kapituły założyli, że wśród wyróżnionych laureatów będą osoby z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem roli polskich uczonych, wynalazców i producentów. W planach Kapituły jest zorganizowanie licznych konferencji naukowych, podkreślających rolę tlenu i jego związków.

W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie będzie organizowało koncerty charytatywne podczas których będzie honorowało statuetkami Oxygenusa wybitne postaci z życia kultury i szeroko pojętej działalności społecznej.