Sapienti Sat

Stowarzyszenie im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego w Poznaniu zaczęło swoją działalność w 2010 r. od założenia Kapituły Medalu „Sapienti Sat”. Idea tego przedsięwzięcia zrodziła się w głowie Pawła Olejniczaka – działacza charytatywnego i znanego przedsiębiorcy wielkopolskiego.

Swoim pomysłem zainteresował on b. wicewojewodę wielkopolskiego Jerzego Błoszyka, który intensywnie włączył się w działania założycielskie.

Do grona członków, oprócz twórców Kapituły, weszło także Kolegium Rektorów miasta Poznania oraz JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przewodniczącym Kapituły został JM Rektor UAM Prof. dr hab. Bronisław Marciniak.

W dniu 19 listopada 2010 r. odbyła się pierwsza ceremonia wręczenia medali laureatom Kapituły Medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego, Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego. Wyróżnienia otrzymali wtedy Prof. Tadeusz Maliński z Uniwersytetu w Ohio (USA) – badacz zastosowań tlenku azotu z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nanotechnologii; Prof. Jan Zieliński – pionier wdrożenia domowego leczenia tlenem w Polsce i wybitny pulmonolog; Michael Posey – amerykański inżynier-konstruktor oraz Prof. Witold Młynarczyk – wybitny lekarz pulmonolog, szczególnie zasłużony dla regionu Wielkopolski.

W latach 2012, 2014 i 2016 odbyły się trzy Międzynarodowe Konferencje „Oxygenalia” – Tlen Pierwiastkiem Życia, Woda Cząsteczką Życia oraz Oblicza Tlenu poświęcone w głównej mierze znaczeniu tlenu i jego związków w chemii, biologii i środowisku, medycynie oraz technice, połączone z ceremoniami wręczenia medali „Sapienti Sat” ważnym osobistościom ze świata nauki i techniki. Interdyscyplinarna tematyka konferencji była wielkim wyzwaniem dla zaproszonych uczonych oraz naszych gości.